Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam)

Toto zboží si právě prohlíží 10 zákazníků
Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam)

Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam)

Kód produktu: KO.7411
169 Kč včetně DPH
SKLADEM
ihned k odeslání
 

Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam) - fotografie produktu

Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam) - popis produktu

Total War ATTILA Empires of Sand (PC - Steam). Jedná se o dodatek a je nutné vlastnit základní hru Total War Attila v platformě Steam!

Balíček kultur Říše písku obohacuje Total War™: ATTILA o tři nové hratelné frakce a nové náboženské prvky.

- Nové frakce – Aksum, Himjar a Tanukové s novými unikátními jednotkami.

- Nové mechanismy na mapě tažení.

- Nové mechanismy hordy.

- Nové náboženské prvky.

Aksum, Himjar a Tanuky lze využít jak v kampaních pro jednoho i více hráčů, tak ve vlastních bitvách a bitvách pro více hráčů. Tyto frakce, jež se zrodily v drsných pouštích Afriky a Středního východu, tvoří dohromady novou kulturní skupinu zvanou Pouštní království a přinášejí do hry Total War™: ATTILA nové mechanismy na mapě tažení, nové herní mechanismy hordy, vlastní události, rozvinuté náboženské prvky a běžné i unikátní jednotky.

Pouštní království

Všechny frakce z kulturní skupiny Pouštní království mají k dispozici následující rysy:+2 k hygieně ve všech oblastech, +15 ke kontaktnímu útoku při bitvách v poušti, Imunita vůči ubývání sil v poušti.

Nové náboženské prvky

Kvůli tomu, jak výrazný dopad měly na tyto kultury náboženské změny z tohoto období, obsahuje balíček kultur Říše písku několik novinek, jež umocňují význam náboženství. K dispozici jsou celkem tři nová vyznání: východní křesťanství, judaismus a semitské pohanství. Každá frakce z Pouštních království, která se neřadí mezi hordu, má na výběr ze dvou různých náboženství. Aksum může vyznávat východní křesťanství a semitské pohanství, Himjar si může zvolit z judaismu a semitského pohanství. Náboženství má nyní dalekosáhlé dopady a při hře za některé z „pouštních království“ ovlivňuje množství různých prvků na mapě tažení. Je úzce propojeno například se stavebními řetězci, podmínkami vítězství, událostmi, technologiemi a celkovými bonusy tažení: Duální stavební řetězce náboženských budov.Aksum a Himjar mají pro každé z hlavních náboženství vlastní stavební řetězec. Tyto budovy tak mohou stavět bez ohledu na víru své frakce. Hráči díky tomu mají větší kontrolu nad přikloněním svého národa a mohou jej měnit v reakci na aktuální vývoj tažení.

Kasárna úrovně 5

Aksum a Himjar mají k dispozici dvoje nová kasárna úrovně 5, pro každé náboženství jedna. Zpřístupní se ve chvíli, kdy má daná víra ve frakci 75% vliv. Každá kasárna poskytují tři unikátní elitní jednotky a různé výhody pro mapu tažení.

Rozdělené podmínky vítězství a úspěchy

Pouštní království mají dvě různé sady podmínek vítězství – jednu pro každé z hlavních náboženství s určitými jednotkami a budovami, které jsou s danou vírou spojené.

Zvýšený diplomatický vliv

Nová náboženství mají vyšší dopad na diplomacii, hráč si jej tedy musí volit s rozvahou podle toho, s kým chce spojit své síly.

Stavební řetězec zábavních budov

„Pouštní království“, jež se neřadí mezi hordu, mají přístup k novému průmyslovému stavebnímu řetězci, který poskytuje velké množství peněz, ovšem snižuje vliv hlavního náboženství. Musíte si tedy vybrat mezi stabilitou víry a finančním ziskem.

Náboženské technologie

Každé „pouštní království“, které nepatří k hordě, má samostatné technologické stromy pro obě své hlavní víry. Ty jim poskytují řadu různých bonusů k náboženství a pro mapu tažení a usnadňují vám správu a optimalizaci náboženských rozhodnutí.

Zvýšené postihy za náboženské neshody

Nové víry mají vyšší postihy k veřejnému pořádku za náboženskou disharmonii v rámci provincie, ruku v ruce s výhodami tedy kráčí větší riziko, jemuž se vystavujete, pokud nedokážete náboženství správně korigovat.

Náboženské události s podmínkami pro spuštění (Aksum a Himjar)

Do hry byly přidány dvě nové události, které se aktivují při splnění určitých náboženských podmínek a jež s sebou přinášejí zajímavá dilemata a úkoly.

Frakce

Tanukové

Tanukové spadají do kategorie hordy a představují pouštní vzbouřence s hyperagresivním herním stylem a celou řadou jedinečných rysů a prvků.

Rys frakce: Legendární nájezdníci

Nenasytná horda: Potraviny nejsou získávány z budov, nýbrž v bitvách o města a osady.

Vítězné pozice: Každé vítězství dosažené na bitevním poli zvyšuje váš věhlas, díky kterému se k vám přidávají další bojovníci a síla vaší hordy roste.

Vojska přibývá: Armády během nájezdů získávají při každém tahu zadarmo jednu jednotku domobrany vzbouřenců.

Historie

Tanukové cestovali ze své domoviny velice dlouho. Původně byli součástí konfederace kmenů Qahtani, avšak po velké potopě, jež jejich zem zcela zdevastovala, se vypravili na sever a nakonec opustili území Arábie.

Udržovali kontakty s římskou říší a dokonce bojovali v jejích řadách jako foederati, kde si vysloužili pověst neohrožených jízdních válečníků. Po pokusu císaře Valenta přinutit je přijmout místo svého východního křesťanství jeho ariánskou verzi se však proti Římu vzbouřili. Tanukové bojovali pod vedením své neohrožené královny Mavie tak zuřivě a neohroženě, že Římany několikrát porazili a přinutili je, aby s jejich podmínkami souhlasili.

Navzdory obtížné situaci si tento oddaný lid dokázal udržet život charakteristický pro svobodné Araby, kteří přísahají věrnost pouze bohu a své statečné královně – nic víc ostatně k dosažení slávy nepotřebují!

Prvky na mapě tažení

Nové stromy budov

Během migrování mají Tanukové přístup ke zbrusu novému stromu budov hordy, jenž obsahuje 34 nových položek s jedinečnými obrázky a efekty pro mapu tažení.

Jedinečná série událostí

Zcela nový řetěz událostí vás provede vzpourou proti Římu až k obsazení vlastního území a založení říše.

Dynamické zpřístupňování kasáren

Dokončováním misí se vám zpřístupňují vyšší úrovně kasáren a získáte tak přístup k novým jednotkám, jež dezertují z římské armády.

Soupis jednotek: Tanucké jednotky se na bojišti soustředí na kontrolu okolí a mikromanagement. Lehká, avšak účinná úderná jízda kombinuje své síly s maskovanými jednotkami či rychlými kopiníky.

Badyjští harcovníci – lehcí maskovaní vrhači oštěpů (zůstávají skrytí bez ohledu na typ terénu)

Pouštní pikenýři – lehcí, rychle se pohybující kopiníci, kteří se dokážou výborně krýt před nepřátelskými střelami

Pouštní kopiníci – velice lehká, záškodnicky nasazovaná úderná jízda, která před samotným útokem zasype protivníka oštěpy

Osobní stráž královny Mavie – velice těžká úderná jízda (velitelská jednotka)

Maviini útočníci – velice lehká úderná jízda s velmi dobrým bonusem za útok v trysku

Maviini vyvolení – velice lehká úderná jízda s výjimečným bonusem za útok v trysku

Maviini kopiníci – velice lehká úderná jízda s dobrým bonusem za útok v trysku

Domobrana vzbouřenců – bezplatná jednotka s nízkou silou útoku a s dobrou schopností krýt se před nepřátelskými střelami

Pouštní bouře, kopiníci – velice lehká, záškodnicky nasazovaná úderná jízda, která před samotným útokem zasype protivníka oštěpy

Tanučtí přepadávači – lehcí maskovaní vojáci s meči a výjimečným útokem v plné rychlosti

Tanucká kopí – těžcí, rychle se pohybující kopiníci

Pouštní palatinští přeběhlíci – těžká římská obranná pěchota

Pouštní legionářské stráže – těžká římská obranná pěchota

Stráže hetaireia – římská pěchota vyzbrojená obouručními sekerami

Klibinariové – těžká římská úderná jízda vyzbrojená luky

Aksum

Aksumský lid sídlící na pobřeží Afriky vděčí za svou moc především bohatým obchodním trasám, jež přes jejich území procházejí, což je zohledněno v jejich rysech a herních prvcích.

Rys frakce: Brána Východu

Zásobovací síť: +30 jednotek jídla za každou aktivní obchodní síť (maximálně 150).

Stráže obchodníků: +100 k rychlosti doplňování žoldnéřů

Obchodní mistrovství: +10 % k příjmu z obchodu

Historie

Aksumské království roste díky obchodu; Hedvábná stezka dokáže být štědrá k těm, kdo umí

zkrotit její bohatství, a Aksumové jí zasvětili celý svůj život.

Ačkoliv bylo území Etiopie již stovky let rozděleno, i tak oblast pod aksumskou nadvládou v poslední době rozrůstá, za což vděčí právě výnosné obchodní trase do Indie a zemí za jejími hranicemi. Kdykoliv se nějaký národ stane takto mocným a bohatým, přiláká to pozornost těch, kteří by si chtěli plody jeho práce přisvojit. Mezi tyto nepřátele se řadí například sousední Himjar.

Společně s nastávajícím úsvitem 5. století byly do písku znovu vyryty náboženské i vojenské hranice. Aksum se těší přízně Říma a jeho truhlice přetékají poklady nesmírné hodnoty. Jen ať se někdo opováží postavit aksumské oceli a odvaze!

Prvky na mapě tažení

Jedinečná série událostí

V rámci jedinečné série událostí budete mít za úkol získat řadu různých surovin, za což vás čeká odměna v podobě zpřístupnění nových budov pro koření a indické guptské jednotky.

Soupis jednotek

Soupis aksumských jednotek se zaměřuje na silné kopiníky a úderné skupiny. Mají jen slabou zbroj, ovšem dokážou způsobovat velice vážná zranění. Navíc se zde nachází i celá řada neobvyklých jednotek, například lučištníci s loveckými psy a vojáci vyzbrojení luky i sekerami zároveň.

Abunovy stráže – těžká obranná jízda s kopím (pouze východní křesťanství)

Adanští lučištníci – elitní lučištníci s loveckými psy

Adanští stopaři – lučištníci s loveckými psy

Afarská jízda na velbloudech – záškodnicky nasazovaní jezdci na velbloudech vyzbrojení meči

Afarští mistři nájezdníci – úderná pěchota s výjimečně silným útokem (pouze semitské pohanství)

Afarští šermíři – úderná pěchota se silným útokem

Beherovi vyvolení – těžká jednotka vyzbrojená šotelem (pouze semitské pohanství)

Jízda z Bet Giorgis – střední jízda s kopím a výjimečně silným útokem (pouze východní křesťanství)

Elitní torští válečníci – těžcí obranní kopiníci

Marzští lučištníci – lučištníci schopní odstřelovat své nepřátele (střílí z krytu)

Masqalští kopiníci – kopiníci se silným útokem a vysokou schopností pronikat nepřátelskou zbrojí (pouze východní křesťanství)

Marzští jízdní lučištníci – jízdní lučištníci

Rasské stráže – těžká obranná kopinická jednotka, která dokáže udeřit jako první

Synové neporazitelného Mahrema – kopiníci s vysokým základním poškozením a silným útokem (pouze semitské pohanství)

Strážci koření – hybridní jednotka s luky a obouručními sekerami

Válečníci koření – lehcí bojovníci s kandami

T’orovi válečníci – obranní kopiníci

Himjar

Himjar je mocné království nacházející se na Arabském poloostrově. Himjar přežívá ve své vyprahlé domovině díky řadě pouštních specializací.

Rys frakce: Pouštní válečníci

Míra únavy: -15 % pro všechny válečníky

Maribská přehrada: Jedinečná budova v hlavním městě frakce, jež zvyšuje úrodnost.

Pouštní sabotéři: V oblastech, na nichž se nacházejí armády, nemohou cizí jednotky doplňovat síly.

Historie

Sábské království pohltila poušť a místo něj se vynořil Himjar! Vítězný Šamir Juhar'iš se při korunovaci prohlásil za „krále Sáby, Dhu Rajdánu, Hadramautu a Jamanatu“ a nikdo se neodvážil tento titul zpochybnit.

Síla Sáby měla z velké části kořeny v pozemních obchodních cestách, ovšem Himjar dokázal objevit a naplno využít nové námořní trasy do Indie, čímž se stal ústřední ekonomickou silou jižní Arábie. Podobně jako sousední Aksum i Himjar drží prst na tepu obchodních cest na východ.

Agresivní Himjar se nenechá od svých cílů ničím odradit, zvlášť když stojí proti nenáviděnému Aksumu. Himjar navíc nedávno konvertoval k judaismu, což mělo za následek, že se nekonečná válka mezi těmito národy rozhořela s ještě větší silou. Obětoval mnohé, aby si v této nestálé době udržel svou pevnou pozici, a nedopustí, aby ho o ni někdo připravil!

Prvky na mapě tažení

Maribská přehrada: Jedinečná série událostí

Maribská přehrada byla jedním z divů starověkého světa, ačkoliv se po staletích nakonec protrhla. Při hraní za Himjar se vám bude v pravidelných intervalech nabízet možnost provádět její opravy. Budete-li ji zanedbávat, vystavujete se nebezpečí záplav a cena oprav vyšplhá do závratných výšin. Na druhou stranu, v dobrém stavu vám může přehrada zajistit celou řadu skvělých výhod.

Soupis jednotek

Odolné a zkušené himjarské jednotky jsou dobře vycvičené a disponují vysokou výdrží. Jejich soupis je vystavěn kolem odolných obranných jednotek, jež reprezentují jejich zocelenost pouští.

Almaqahovi kopiníci – velmi těžcí kopiníci na velbloudech (pouze semitské pohanství)

Himjarští šotelai ve zbroji – obrnění jezdci na velbloudech vyzbrojení šotely

Ašum – lehcí lučištníci s velkými štíty

Attarovi vyvolení – 80členná jednotka s výjimečným zdravím, útokem, morálkou, poškozením a tryskovým útokem (pouze semitské pohanství)

Balthovi obránci – elitní těžká obranná pěchota vyzbrojená sekerami

Balthovi válečníci – obranná pěchota vyzbrojená sekerami

Himjarští šotelai – jezdci na velbloudech vyzbrojení šotely

Džamal al-Baltha – jezdci na velbloudech vyzbrojení sekerami

Džamal al-Rumha – jezdci na velbloudech vyzbrojení oštěpy

Chajalim – těžká obranná obrněná jednotka vyzbrojená meči (pouze judaismus)

Rumhští harcovníci – těžce obrnění harcovníci s hradbou z kopí

Rumhští válečníci – elitní těžcí harcovníci s hradbou z kopí

Sanegorim – výjimečná obranná kontaktní jednotka (pouze judaismus)

Zafarské hlídky – velice těžká obranná jednotka vyzbrojená sekerami (velitelská jednotka)

Fanatičtí sikariové – křehká maskovaná jednotka s vysokou morálkou a bleskovým útokem (pouze judaismus)

Lučištníci zodiaku – jízdní lučištníci (pouze semitské pohanství)

Pokud není uvedeno jinak, cena se vztahuje na 1 ks produktu.
Máte dotaz k tomuto produktu?
 
Sledujte nás
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.